om mej

Om mej

Kontakt: ulfabjo(at)gmail.com

Ulf Björkdahl

 

Född 1946 i Stockholm. Är släkt- och hembygdsforskare sedan 2002.

Trebarnsfar, trädgårdsodlare, innebandyspelare och motionsdansare.

Bakgrund som utredare m m i Televerket/TeliaSonera.

 

Uppdrag efter arbetslivet:

- styrelsen i Aspviks koloniträdgårdsförening (2009-2017)

- koloniföreningens valberedning (2017-)

- i projektledningen för skogsskötsel av koloniföreningens skog (2017-)

- styrelsen i Upplands-Bro arkivförening (2012-)

- styrelsen i Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF (2013-)

 

STÖRRE ARBETEN

PUBLICERINGSPLATS

 

 

Historien om Björkerås:

del 1, frälse- och kronohemmanet fram till 1721

del 2, skattehemmanet från 1722

Osby hembygdsförenings årsbok 2008.

Osby hembygdsförenings årsbok 2009.

Inventering av resta stenar i Upplands-Bro, 2011 (utförd på uppdrag av UKF, medarbetare Ann-Britt Sällman)

Kompendium hos länsmuseum m fl. Även som pdf-fil, tillgänglig på min hemsida

Hälsobrunnen Klara källa i Bjurtjärn

(medförfattare Inger Lenas)

Årsboken Karlskoga bergslag 2011, utgiven av Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.

Aspviks koloniträdgårdsförening 1981-2011

(medförfattare Leif Håkansson och Dag Nuhma)

Bok utgiven av Aspviks koloniträdgårdsförening i Upplands-Bro, april 2012. Nytryck 2016.

Milstolpar i Upplands-Bro, 2012

Kompendium hos länsmuseum m fl. Även pdf-fil på min hemsida

Torpen i Aspvik, 2013

Endast min hemsida

Gamla landsvägen genom Upplands-Bro, 2018

Bok, utgiven 2018 genom Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut, UKF. Såld i drygt 200 ex (sept 2018).

KORTARE ARTIKLAR

PUBLICERINGSPLATS

Persongalleri Sven Björkdahl 1863-1923, präst i Gusum

Kulturarv Östergötland, feb 2008, Östergötlands länsmuseum m fl. Lokalt anpassade varianter på denna uppsats har publicerats i: Norrköpings Tidningar 2007-12-28, Balja-bladet nr 19 2007 (Ringarums hembygdsförening), Wisseltofta-bladet nr 1 2008 (Wissseltofta vänner), Åbäcksholmskuriren nr 39 2008 (Valdemarsviks hembygdsförening), Östergötlands hembygdsblad nr 2 2008 (Östergötlands hembygdsförbund).

Ättlingar från Sälletorpet i Kopparebygd

Göterydsposten, maj 2008, utges av Göteryds hembygdsförening.

Norra Stäksön i Upplands-Bro

Endast min hemsida (2009-)

Tillbaka i tiden - Gränsbron i Björkerås

Wisseltofta-bladet nr 1, 2009.

Ett bröllop i Kianäs 1908

Edshults-kontakten nr 6, 2009, utges av Edshults samhällsförening.

Något om Kianäs i Edshult

Släktbandet, dec 2009, utges av Eksjöbygdens släktforskarförening.

Kianäs när det begav sig

Edshults-kontakten nr 1, 2010.

Björkerås - från början

Wisseltofta-bladet nr 1, 2010.

Tre systrar på långväga besök

Wisseltofta-bladet nr 2, 2010.

Den stränge folkskolläraren Carl Jonsson i Edshult

Njudungen nr 3-4 2010 (Njudungs släktforskarförening), Släktbandet nr 67 2010, Bilaga till Edshults-kontakten nr 6 2010.

Om en grav som snart försvinner

Osby hembygdsförenings årsbok 2010.

Tora Jonsson - en kvinna före sin tid

Släktbandet, mars 2011.

Mjölhandlare Olof

Wisseltofta-bladet nr 2, 2011.

Hur jag hittade släkten i Amerika

Njudungen nr 3, 2011.

Släktträff i Edshult

Edshults-kontakten nr 4, 2011.

Ett slagsmål i Björkeråsskogen 1821

Bygden berättar II, 2011, utgiven av Visseltofta hembygdsförening.

Aspviks krog

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad dec 2011.

Milstolpar i Näs socken

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad nov 2012

Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro

Nyhetsbrev från UKF nr 1, 2014.

Väghållningsstenar i Upplands-Bro

Nyhetsbrev från UKF nr 1, 2014.

Väghållningsstenen på Stäksön

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad nov 2014.

Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro (artikdelserie i 7 delar)

Nyhetsbrev från UKF nr 2/2014, jan/mars/sept/nov 2015, jan/mars 2016.

Karta över resta stenar i centrala Kungsängen

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad apr 2015.

Ny forskning ändrar platsen för Aspviks gamla backe

Nyhetsbrev från UKF, nov 2016.

Om skogvaktartorpet Lilla Draget

Nyhetsbrev från UKF, jan 2017.

Drottning Kristinas väg

Nyhetsbrev från UKF, mars 2017.

När Nils dräpte Torsten i Visseltofta 1691

Bygden berättar IV,2017, utgiven av Visseltofta hembygdsförening

Skysta sågkvarn

Nyhetsbrev från UKF, dec 2017.

Torpet Svartbäck i Lejondals naturreservat

Nyhetsbrev från UKF, jan 2018.

Banvaktstuga 757 på Stäksön

Nyhetsbrev från UKF, apr 2018.

Några landsvägsbilder från Kungsängen

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad apr 2018.

Om Hälledagsbacken vid Kalmarsand del 1 resp del 2

Budkafveln 2018 nr 2 resp 3, utgiven av Håbo hembygdsförening

 

 

PÅGÅENDE STÖRRE JOBB

 

Torpen längs Klara-vägen (Karlskoga)

del 1 blir klar hösten 2018, del 2020.

Släktbok Karin Björkdahl

2019

Torpen på Tibbleängen (Kungsängen)

2019

Bok om Ryssgraven (Kungsängen)

2019?

Gamla Kungsängen

startar 2019

Sidan upprättad 2007-12-05, reviderad 2018-10-20..