om mej

Född 1946 i Stockholm. Är släkt- och hembygdsforskare sedan 2002. Trebarnsfar, trädgårdsodlare, innebandyspelare och motionsdansare. Bakgrund i Televerket och TeliaSonera.

 

Uppdrag efter arbetslivet:

- styrelsen i Aspviks koloniträdgårds-förening (2009-2017), valberedningen (2017-)

- i projektledningen för skogsskötsel av koloniföreningens skog (2017-)

- styrelsen i Upplands-Bro arkivförening (2012-)

- styrelsen i Upplands-Bro kulturhisto-riska forskningsinstitut, UKF (2013-)

 

- Först har jag forskat fram släktträdet med utgångspunkt från min far. Jag intervjuade honom och andra släktingar för att få fram basfakta om anfäderna som födelseår, födelseplatser m m. Därefter har jag följt anfäderna i kyrkböckerna bakåt, ofta till 1600-talet.

- Därefter har jag forskat fram avkomlingarna till min farfars föräldrar, bl a mina okända tre- och fyrmänningar. Det rör sig om ett stort antal personer, av vilka många lever idag. Uppgifterna har jag fått från kyrk- och församlingsböcker, släktforskarförbundets cd-skivor innehållande folkräkning samt från skatteverkets folkbokföring.

- Därefter har jag kontaktat utvalda personer i den nu kraftigt utökade släkten. Framför allt äldre personer som ju har minnen och fotografier. Jag börjar med att ringa dom, och i de flesta fall besöker jag dom senare. Jag har bemötts mycket positivt av dessa personer, som är glada att träffa en ny släkting och prata om gamla tider.

- Därefter fördjupar jag forskningen kring anfäderna i släktträdet och tar reda på mer om vilka de var, var de bodde etc. Källorna blir ju lite olika, beroende på vad personerna sysslat med. Generella källor är hembygdsböcker, lokala bibliotek, lands- och kommunarkiv, krigsarkivet, lantmäterikartor, fastighetsböcker m m. Arkivstudier är förstås stommen i forskningen, men ändå endast en delmängd. Besök på plats för att se trakten och få lokala kontakter ingår. För att förstå gamla tider och få in anfäderna i sina sammanhang är lokalhistoria en viktig kunskap att ta till sig.

- Emigranter är ett särskilt delområde. Jag har följt dom framför allt via söktjänsterna Ancestry.com och FamilySearch och vid behov beställt kompletterande födelse-, vigsel- och dödbevis från amerikanska institutioner. Utifrån dessa uppgifter har jag identifierat levande personer via U.S. Search och White Pages, och därefter kontaktat dom. Även via Facebook har jag kommit i kontakt med släktingar over there. Jag har även besökt "nya" släktingar i Chicago och tittat på gamla boendeadresser, gravar m m. Läs mer.

- Att delge resultat är ett viktigt mål. Först och främst dokumenterar jag resultatet i en släktbok, i praktiken flera avgränsade böcker för att bli hanterbara, som jag distribuerar till intresserade släktingar. Utvalda delar, t ex särskilt intressanta personer eller gårdar, skriver jag uppsatser om i lokalpress och hembygdspublikationer. Genom min hemsida har jag fått kontakt med likasinnade människor med information som jag aldrig hade fått tag i annars.

- Nyfikenheten ökar - ju mer man får reda på, ju fler frågor dyker upp. Intresset breddas och når långt utanför själva släktforskningen... Alltmer har jag efter hand börjat intressera mej för hembygdsforskning och har skrivit gårds-, torp- och väghistoria i olika delar av landet. Ser ännu ingen ände på detta...

Om mej och mitt sätt att forska

STÖRRE ARBETEN

PUBLICERINGSPLATS

 

 

Historien om Björkerås:

del 1, frälse- och kronohemmanet fram till 1721

del 2, skattehemmanet från 1722

Osby hembygdsförenings årsbok 2008.

Osby hembygdsförenings årsbok 2009.

Inventering av resta stenar i Upplands-Bro, 2011 (utförd på uppdrag av UKF, medarbetare Ann-Britt Sällman)

Kompendium hos länsmuseum m fl. Även som pdf-fil, tillgänglig på min hemsida

Hälsobrunnen Klara källa i Bjurtjärn

(medförfattare Inger Lenas)

Årsboken Karlskoga bergslag 2011, utgiven av Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.

Aspviks koloniträdgårdsförening 1981-2011

(medförfattare Leif Håkansson och Dag Nuhma)

Bok utgiven av Aspviks koloniträdgårdsförening i Upplands-Bro, april 2012. Nytryck 2016.

Milstolpar i Upplands-Bro, 2012

Kompendium hos länsmuseum m fl. Även pdf-fil på min hemsida

Torpen i Aspvik, 2013

Endast min hemsida

Gamla landsvägen genom Upplands-Bro, 2018

Bok, utgiven feb 2018 genom UKF.

KORTARE ARTIKLAR

PUBLICERINGSPLATS

 

 

Persongalleri Sven Björkdahl 1863-1923, präst i Gusum

Kulturarv Östergötland, feb 2008, Östergötlands länsmuseum m fl

Lokalt anpassade varianter på denna uppsats har publicerats i: Norrköpings Tidningar 2007-12-28, Balja-bladet nr 19 2007 (Ringarums hembygdsförening), Wisseltofta-bladet nr 1 2008 (Wissseltofta vänner), Åbäcksholmskuriren nr 39 2008 (Valdemarsviks hembygdsförening), Östergötlands hembygdsblad nr 2 2008 (Östergötlands hembygdsförbund).

Ättlingar från Sälletorpet i Kopparebygd

Göterydsposten, maj 2008, utges av Göteryds hembygdsförening.

Norra Stäksön i Upplands-Bro

Endast min hemsida (2009-)

Tillbaka i tiden - Gränsbron i Björkerås

Wisseltofta-bladet nr 1, 2009.

Ett bröllop i Kianäs 1908

Edshults-kontakten nr 6, 2009, utges av Edshults samhällsförening.

Något om Kianäs i Edshult

Släktbandet, dec 2009, utges av Eksjöbygdens släktforskarförening.

Kianäs när det begav sig

Edshults-kontakten nr 1, 2010.

Björkerås - från början

Wisseltofta-bladet nr 1, 2010.

Tre systrar på långväga besök

Wisseltofta-bladet nr 2, 2010.

Den stränge folkskolläraren Carl Jonsson i Edshult

Njudungen nr 3-4 2010 (Njudungs släktforskarförening), Släktbandet nr 67 2010, Bilaga till Edshults-kontakten nr 6 2010.

Om en grav som snart försvinner

Osby hembygdsförenings årsbok 2010.

Tora Jonsson - en kvinna före sin tid

Släktbandet, mars 2011.

Mjölhandlare Olof

Wisseltofta-bladet nr 2, 2011.

Hur jag hittade släkten i Amerika

Njudungen nr 3, 2011.

Släktträff i Edshult

Edshults-kontakten nr 4, 2011.

Ett slagsmål i Björkeråsskogen 1821

Bygden berättar II, 2011, utgiven av Visseltofta hembygdsförening.

Aspviks krog

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad dec 2011.

Milstolpar i Näs socken

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad nov 2012

Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro

Nyhetsbrev från UKF nr 1, 2014.

Väghållningsstenar i Upplands-Bro

Nyhetsbrev från UKF nr 1, 2014.

Väghållningsstenen på Stäksön

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad nov 2014.

Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro (artikdelserie i 7 delar)

Nyhetsbrev från UKF nr 2/2014, jan/mars/sept/nov 2015, jan/mars 2016.

Karta över resta stenar i centrala Kungsängen

Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad apr 2015.

Ny forskning ändrar platsen för Aspviks gamla backe

Nyhetsbrev från UKF, nov 2016.

Om skogvaktartorpet Lilla Draget

Nyhetsbrev från UKF, jan 2017.

Drottning Kristinas väg

Nyhetsbrev från UKF, mars 2017.

När Nils dräpte Torsten i Visseltofta 1691

Bygden berättar IV,2017, utgiven av Visseltofta hembygdsförening

Skysta sågkvarn

Nyhetsbrev från UKF, dec 2017.

Torpet Svartbäck i Lejondals naturreservat

Nyhetsbrev från UKF, jan 2018.

 

 

PÅGÅENDE STÖRRE JOBB

 

Torpen längs Klaravägen (Karlskoga)

 

Släktbok Karin Björkdahl

 

Torpen på Tibbleängen (Kungsängen)

 

Bok om Ryssgraven (Kungsängen)

 

Inga-Lills släkt

 

Sidan upprättad 2007-12-05, reviderad 2018-03-17.