karl XII likfärd

Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro

Sedan Karl XII skjutits till döds den 30 november 1718 under belägringen av den norska fästningen Fredrikssten fördes kroppen till Uddevalla där den balsamerades. Den 2 januari 1719 startade liktåget från Uddevalla mot Stockholm och man var framme vid Karlberg den 27 januari. Under färden övernattade man på 17 i förväg förberedda ställen - prästgårdar, slott och herrgårdar.

 

Man valde den norra vägen om Mälaren och färden gick via Lidköping, Örebro och Västerås. Det var ett ansenligt följe som, under befäl av överste Törnflycht, bestod av ca 110 vagnar och slädar vilka vardera drogs av två hästar, en likvagn dragen av fyra hästar, ett mindre antal ridande personer samt omkring 150 oanspända reservhästar. Sammanlagt 280 personer (soldater, hov- och stallstat) och drygt 450 hästar. Ett flera kilometer långt tåg - en mäktig syn!

 

Efter nattkvarter på herresätet i Ekolsund kvarstod endast en övernattning innan Stockholm. Enligt plan skulle denna ske i Tibble by i Stockholms-Näs, tre mil från Stockholm.

Så här såg det inte ut...

... men så här, dock först sedan man intagit ceremoniell skepnad (begravningståget från Karlberg till Riddarholmskyrkan). Likfärden Uddevalla-Karlberg genomfördes betydligt påvrare med enkla vagnar och slädar, även om man när man passerade genom städerna stramade upp sig i strikt procession.

Var drog man då fram i vår trakt? Trots årstiden valde man inte vintervägen över sjöisarna, säkerligen för att inte ta några risker med ekipagen. Man följde istället sommarlandsvägen. Från Kalmar socken stretade man uppför backarna vid häradsgränsen för att sedan nyttja det flackare landskapet där vägen i huvudsak hade samma sträckning som dagens Enköpingsvägen genom nuvarande Bro.

 

Tibble var en skattegård (dvs ägd av en bonde) och kungens lik måste härbärgeras på en frälsegård (ägd av en adelsman). Örnäs säteri (i Västra Ryds socken) befanns vara lämpligast även om den låg en dryg kvartmil från landsvägen. Förmodligen delades följet på Örnäs och Tibble. Vid Knöpplan-Prästtorp bör man ha tagit byvägen över Lagmansboda-Raskeboda mot Örnäs. Nattkvarteren nåddes sent den 26 januari och där tillhandahölls mat, foder, vid behov även hästar och vagnar, allt planerat genom landshövdingens försorg. Det var ingen liten organisation som behövdes för att skrapa ihop underhållet, man ska komma ihåg att landet befann sig i krig sedan många år och försörjningsläget var ansträngt.

 

Hur det såg ut vid övernattningen i Örnäs vet vi inte. Säkerligen följde man en enhetlig ritual för varje övernattning under färden mot huvudstaden. Om vi utgår från den knapphändiga information som finns om de övriga övernattningsställena kan vi utgå från att liket placerades inomhus på en katafalk, sannolikt i en sal i huvudbyggnaden försedd med tända ljus och soldatvakt (nuvarande manbyggnad i Örnäs är dock uppförd under 1800-talet).

 

På morgonen gick färden vidare. Från Örnäs följde man förmodligen vägen genom Tibble-skogen ("Drottning Kristinas väg"), passerade Näs kyrka och uppför Knektbacken. Enligt folktraditionen rastade man vid en vattenkälla vid Ryssgraven innan man stretade vidare uppför Dalkarlsbacken. Därefter färjade man över Stäketsundet och drog vidare via Barkarby och Järva krog. Målet, Karlbergs slott, nåddes den 27 januari sent på eftermiddagen. Kungen gravsattes i Riddarholmskyrkan den 26 februari.

Från vänster kommer dåvarande landsvägen från Enköping och passerar Tibble by (stjärna) och löper vidare mot Stockholm. En tänkbar väg för liktåget via Örnäs (stjärna) har ritats in av författaren.

Vägen från Lagmansboda korsar här åkermarken mot Snyggboda. På 1700-talet var här äng på mossbotten och vägen var säkerligen usel men ändå framkomlig på den frusen marken. Den fortsatta vägen från detta fält till Raskeboda är bortodlad/bebyggd. Foto författaren 2013.

Sidan upprättad 2012-02-18, uppdaterad 2016-08-24.

Källor: Främst Samuel Brings "Karl XII:s likfärd och begrafning" (Karolinska förbundets årsbok 1918) samt lokalhistoria.