Norra Stäksön

Något om Norra Stäksön i Upplands-Bro

Stäksön (Stäketön) delas av europavägen E18 i en nordlig och en sydlig del. Den södra delen av halvön är mycket historisk intressant och rymmer många fornminnen som ruinerna efter Stäket-borgen, herrgårdsmiljön, historiska vägar m m. Allt väl känt och noggrant dokumenterat sedan länge. Därför går jag istället på strövtåg på halvöns norra del.

 

Norra Stäksön rymmer just inga namnkunniga platser. Här finns mest skog och åkrar, rådjur och älg, ändmoräner, lämningar efter järnvägen och efter några få hus. Norra Stäksön kommer snart att bebyggas.

 

 

Norra Stäksön 1960, innan motorvägen byggdes. Torpplatsen Ön och banvaktarstugan är markerade.

Torpet Ön (Strömstorp)

Mitt på norra Stäksön, intill järnvägens gamla banvall, finns en torpplats som varit bebodd i 300 år. Den är nu utraderad. Hur såg det ut här? (pdf-fil). Uppdaterad jan 2019.

Flyttblock

Stora flyttblock finns det i skogen väster om den skogsväg som löper söderut från torpplatsen.

Fler bilder på flyttblock (pdf-fil).

Strömsängsudden

Strömsängsudden längst i norr är full med ek och hassel. Och en stensättning (Raä Kungsängen 1:1) från brons- eller järnåldern.

Strömsängen

I norr ligger den stora Strömsängen. Fotot är taget i december 2009. I ängskanten finns grundstenar efter ett par lador.

Banvallen

Järnvägen, som togs i bruk i december 1876, gjorde en stor båge med sitt enkelspår över norra Stäksön. Den ersattes 2001 med dubbelspår tvärs över Stäksöns södra del. Fler bilder på banvallen (pdf-fil).

Läs mer om järnvägens tillkomst.

Banvaktstuga 757

Under ca 100 år fanns det en banvaktstuga alldeles norr om motorvägen.

Vilka bodde här? (pdf-fil)

Sidan upprättad 2009-12-19, uppdaterad 2019-01-03.