drottn kristinas väg

Namnet Drottning Kristinas väg är känt av äldre ortsbor men är mej veterligt inte belagt i något historiskt dokument. Det är inte heller belagt att drottning Kristina faktiskt har färdats på denna väg. Ändå bär vägen sitt namn in i vår tid. Det finns flera uppgifter om att Kristina haft kopplingar till trakten, bl a till de norrut liggande gårdarna Lövsta, Vallbyvik och Torsätra. En möjlighet är att Kristina på sin väg till eller från Stockholm (hon vistades bl a en del i Västmanland) avvikit från Stora Landsvägen och övernattat på frälsegården Örnäs, vilken låg en dagsetapp från Stockholm.


Vägen användes med stor sannolikhet av Karl XII:s liktåg som 1719 passerade socknen på sin färd från Uddevalla till Stockholm. Följet övernattade 25-26 januari uppdelat på Tibble och Örnäs varvid kungens lik ska ha stått i Örnäs. Tidigt på morgonen gav man sig iväg och sammanstrålade vid Stora landsvägen för den fortsatta färden. Namnet Karolinervägen på denna väg har även nämnts av äldre ortsbor.


Vägen kan idag vara svårframkomlig på sina ställen när det är blött. I själva verket har vägen bevarats rätt väl genom århundradena. Det var vanligt förr att vägarna blev ordentligt leriga efter trampandet med stövlar, hovar och klövar på de ställen där marken inte var fast. 


Med denna bakgrund kan Du låta Dej känna historiens vingslag när Du vandrar på Drottning Kristinas väg, en stig över vacker moränmark och berghällar genom en tät, kärrik och trolsk skog, även om bebyggelsen kommit allt närmare.


Vad händer nu?


2016 bildades Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Norra delen av Drottning Kristinas väg går strax innanför östra reservatsgränsen. Det innebär att denna del av Drottning Kristinas väg kommer att bevaras som "promenadväg". Förhoppningsvis med fortsatt karaktär av stig.


Det finns planer på att bygga ett bostadsområde i Tibbleskogen intill Granhammarsvägen (område A i detaljplaneprogrammet för Örnäs). Det medför att marken kring södra delen av vad som återstår av Drottning Kristinas väg kan komma att exploateras.