drottn kristinas väg

Parti av vägen.

Kommunens arkeolog Lars Holmblad och undertecknad på forskningspromenad längs vägen i november 2013.

Drottning Kristina (1626-89) regerade Sverige under åren 1644-1654. Här rider hon på en annan väg för tillfället.