karl XII likfärd

Källor:

Främst Samuel Brings "Karl XII:s likfärd och begrafning" (Karolinska förbundets årsbok 1918) Carl XII historia senare delen, 1740.

Länsstyrelsen i Uppsala, landsarkivet, skrivelser 1718 (D1:47).

Lokalhistoriska kunskaper.


Sidan upprättad 2012-02-18, uppdaterad 2020-09-15.