Norra Stäksön

Något om Norra Stäksön i Upplands-Bro

Stäksön (Stäketön) delas av europavägen E18 i en nordlig och en sydlig del. Den södra delen av halvön är mycket historisk intressant och rymmer många  fornminnen som ruinerna efter Stäketborgen, herrgårdsmiljön, historiska vägar m m. Allt väl känt och noggrant dokumenterat sedan länge. Därför går jag istället på strövtåg på halvöns norra del.


Norra Stäksön rymmer just inga namnkunniga platser. Här finns mest skog och åkrar, rådjur och älg, ändmoräner men även lämningar efter järnvägen och efter några få hus. Norra Stäksön är tänkt att bebyggas.Norra Stäksön 1960, innan motorvägen byggdes. Torpplatsen Ön och banvaktarstugan är markerade. (Lantmäteriets historiska kartor)

Torpet Ön (Strömstorp)

Mitt på norra Stäksön, intill järnvägens gamla banvall, finns en torpplats som var bebodd i 300 år, nu utraderad. Hur såg det ut här? (pdf-fil).

Flyttblock

I mängden av flyttblock dominerar denna gigantiska sten. Läs om det jättelika flyttblocket på Stäksön (pdf-fil).

Strömsängsudden

Strömsängsudden längst i norr är full med ek och hassel. Och en stensättning (Raä Kungsängen 1:1) från brons- eller järnåldern.

Strömsängen

I norr ligger den stora Strömsängen. Fotot är taget 2009. I ängskanten finns grundstenar efter ett par lador.

Banvallen

Järnvägen, som togs i bruk 1876, gjorde en stor båge med sitt enkelspår över norra Stäksön. Den ersattes 2001 med dubbelspår över Stäksöns södra del. 

Fler bilder på banvallen (pdf-fil).

Läs mer om järnvägens tillkomst. 

Sidan upprättad 2009-12-19, senast uppdaterad 2019-01-30.

Banvaktstuga 757

Under ca 100 år fanns det en banvaktstuga intill järnvägsvallen alldeles norr om motorvägen.

Vilka bodde här? (pdf-fil)

Om kommunens utbyggnadsplaner för Norra Stäksön

Planprocessen för Norra Stäksön (länk till kommunens hemsida)