ryssgraven

Ryssgraven (Upplands-Bro)

Ryssgraven har en spännande historia vilken ännu väntar på att bli fullt klarlagd.


Namnet syftar på platsen för den kanal som en gång korsade ryssgravsnäset som förbinder Stäksön med fastlandet (se bild). Namnet Ryssgraven dyker upp först under 1700-talet, dvs efter kanalens tid. Dessförinnan kallades platsen för Lill-Stäket.


Enligt sägnen ska vikingar ha genombrutiit näset när de skulle ta sig ut på fritt hav och den ordinarie sjövägen via Stäkets sund var blockerad.


I modern tid har namnet Ryssgraven överförts på viken norr om näset.


Jag har sammanställt tillgänglig information om Ryssgravens historia och även funnit nytt material i arkiven, bl a en profilkarta över kanalen från 1800-talet vilken såvitt känt inte publicerats tidigare.


Läs min uppsats om Ryssgraven (pdf-fil).

Området kring Ryssgraven. Platsen för kanalen markerad.

Sidan upprättad 2014-12-16, reviderad 2017-06-21.