torpen i aspvik

Sidan upprättad 2013-12-20, reviderad 2016-07-13.

Källor: Husförhörslängder, mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, lantmäterikartor, UKF:s hemsida, besök på plats, intervjuer med Upplands-Bro bor, lokalkännedom.