björkerås

  BJÖRKERÅS HISTORIA

Björkerås norra gård, 1954.

Björkerås ligger någon mil norr om Osby i det skogrika norra Skåne, mycket nära gränsen till Småland - som fram till 1658 var riksgräns mellan Sverige och Danmark. Namnet Björkerås, under dansktiden vanligen stavad Bircheraas, kommer av birke (björkdunge) och rås (kärr/sankmark eller grund dal som översvämmas av vatten vår och höst). Hemmanets område består ännu idag delvis av sankmarker.


Historiskt har Björkerås bestått av två gårdar. Fram till mitten av 1800-talet bildade de en gemensam fyrkantsgård med en gårdsplan i mitten. Som ett resultat av laga skifte under 1840-talet splittrades gårdarna och den ena gården flyttades ett stycke söderut. Den kvarvarande (norra) gården omdisponerades och nya hus byggdes. Vägen drogs in över gårdsplanen och bildade ett vägskäl, som fanns kvar ända till 1969, då den nuvarande vägen utanför gården anlades.


Läs mer;


- Björkerås historik, ägare- och brukarelängd m m (pdf)


- Björkerås som rusthåll (pdf)


- Björkerås gamla vägar


- Torpen i Björkerås (pdf)


- Ett slagsmål i BjörkeråsskogenFör en utförlig redovisning av Björkerås historia, se min uppsats i Osby hembygdsförenings årsbok 2008 och 2009.


Tord Jöran Hallberg, Osby och Mattias Persson, Vesljunga i samspråk på Visseltofta-dagen 2010. Jag har haft stor hjälp av dessa herrar i min Björkerås-forskning.