vetlandarötter

Mina Vetlanda-rötter

Min farmor Agnes Jonsson härstammade från Edshult utanför Eksjö. Hon var född 1884.  Agnes gifte sig med min farfar, prästen Sven Björkdahl. Som prästfru bodde hon på åtskilliga prästgårdar i Östergötland allt medan barnaskaran blev större. När Sven dog fick hon ett ekonomiskt fattigt liv men lyckades ändå se till att barnen fick god utbildning.


Farmor Agnes Jonsson (pdf-fil)

Antavla för Agnes Jonsson (pdf-fil)

Hela släktboken (pdf-fil)


Agnes far sockenpampen Carl Jonsson var kommunalman, kantor och ökänt sträng folkskollärare. Han var far till Agnes, Nanny och Tora.


Den stränge folkskolläraren Carl Jonsson i Edshult

Sockenstugan i Edshult   

Gården Kianäs i Edshult

Tora Jonsson - en kvinna före sin tid


Carl Jonssons tre systrar utvandrade till Amerika.

The Jonson sisters in Chicago


Övriga länkar:

Cederborgska huset i Ekenässjön (pdf)

Släktträff 2011 (pdf

Mina släktböcker om Vetlanda-rötter

- Del 3: Carl och Christina Jonsson i Edshult, 2010-12-10. Rättelser av vissa sidor 2011-12-17. Webbversion.

- The Jonson sisters in Chicago and their descendants, 2013-04-27.

- Anfäder till Carl och Christina Jonsson. Arbete pågår.

Sidan upprättad 2016-08-23, uppdaterad 2016-12-03.