upplandsbroforskning

Ulf Björkdahls hembygdsforskning i Upplands-Bro

 

Min forskning fokuserar på platser m m som tidigare inte är så väl dokumenterade eller presenterade. Hittills har jag intresserat mej för följande.

 

 

Norra Stäksön uppdatering pågår

Torpet Ön, banvaktstugan 757 samt bilder på banvallen och flyttblock. Området kommer att bli byggarbetsplats för en ny stadsdel.

 

Ryssgraven

Läs om Ryssgravens historia och se ritningar över den kanal som en gång fanns här. Bok planeras 2019.

 

Gamla landsvägen genom Upplands-Bro

Hur gick vägen innan Enköpingsvägen byggdes på 1930-talet? Ännu finns lämningar från den urgamla landsvägen Stockholm-Bergslagen-Göteborg i vår trakt. Klicka på rubriken för en översikt. Vägen beskrivs närmare i min bok "Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro", utgiven 2018. Kostar 80 kr, kan köpas på biblioteken i Kungsängen och Bro.

 

Resta stenar

Om milstolpar, vägstenar och minnesmärken inom kommunen.

- Tre generationers milstolplägen (pdf), uppdaterad nov 2018

- Väghållningsstenar (pdf), uppdaterad aug 2018

- Om väghållningsstenen på Stäksön (pdf)

- Resta stenar i Upplands Bro (pdf)

 

Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro

Visste du att kungen stod lik på Örnäs gård under färden från Norge till Stockholm?

 

Drottning Kristinas väg

En bevarad skogsväg med möjliga anor från både drottning Kristina och Karl XII.

 

Torpen i Aspvik

Läs om Grindtorp, Källtorp, Aspviks krog, Nytorp, Slängan, Skrinhäll, Glädjen, Hagen och dragontorpet Fågelsången. Läs även om ryttarna (kavalleristerna) i Aspvik.

 

Skogvaktartorpet Lilla Draget

En torpplats i djupa skogen vid gamla häradsgränsen mellan Bro och Håbo.

 

Skysta sågkvarn (pdf)

En torpplats tillika sågkvarn i Kristersberg nära kommungränsen mellan Upplands-Bro och Håbo på Önsta-Skystas tidigare ägor.

 

Torpet Svartbäck (pdf)

Vad man kan finna om ett torp som försvann för mer än 300 år sedan.

 

Torpen på Tibble-ängen

Forskning pågår om torpen Norrboda, Pettersberg, Hagnäs och Hagtorp - namn som återfinns i det moderna lokalsamhället.

 

Gamla Kungsängen

Nytt projekt startar 2019.

 

Mina vandringar och föreläsningar

 

- - -

 

 

 

 

Sidan upprättad 2011-11-24, reviderad 2018-11-22.

 

 

Kontakt: ulfabjo(at)gmail.com