upplandsbroforskning

Ulf Björkdahls hembygdsforskning i Upplands-Bro

 

Min forskning fokuserar på platser m m som tidigare inte är så väl dokumenterade eller presenterade. Hittills har jag intresserat mej för följande.

 

 

Norra Stäksön

Torpet Ön, banvaktstugan 757 samt bilder på banvallen och flyttblock. Området kommer att bli byggarbetsplats för en ny stadsdel.

 

Ryssgraven

Läs om Ryssgravens historia och se ritningar över den kanal som en gång fanns här.

 

Gamla landsvägen genom Upplands-Bro (översikt)

Hur gick vägen innan Enköpingsvägen byggdes på 1930-talet? Ännu finns lämningar från den urgamla landsvägen Stockholm-Bergslagen-Göteborg i vår trakt. Klicka på rubriken för en översikt. Vägsträckorna beskrivs närmare i boken "Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro" som utkommer i feb 2018.

 

Resta stenar

Om milstolpar, vägstenar och minnesmärken inom kommunen.

- Tre generationers milstolplägen (pdf)

- Väghållningsstenar (pdf)

- Om väghållningsstenen på Stäksön (pdf)

- Resta stenar i Upplands Bro (pdf)

 

Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro

Visste du att kungen stod lik på Örnäs gård under färden från Norge till Stockholm?

 

Drottning Kristinas väg

En bevarad skogsväg med möjliga anor från både Kristina och Karl XII.

 

Torpen i Aspvik

Läs om Grindtorp, Källtorp, Aspviks krog, Nytorp, Slängan, Skrinhäll, Glädjen, Hagen och dragontorpet Fågelsången. Läs även om ryttarna (kavalleristerna) i Aspvik.

 

Skogvaktartorpet Lilla Draget

En torpplats vid gamla häradsgränsen mellan Bro och Häbo.

 

Skysta sågkvarn (pdf)

En torpplats tillika sågkvarn i Kristersberg nära kommungränsen mellan Upplands-Bro och Håbo på Önsta-Skystas tidigare ägor.

 

Torpet Svartbäck (pdf)

Vad man kan finna om ett torp som försvann för över 300 år sedan.

 

Mina vandringar och föreläsningar

 

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan upprättad 2011-11-24, reviderad 2018-01-23.