upplandsbroforskning

Ulf Björkdahls hembygdsforskning i Upplands-Bro

 

Min forskning fokuserar på platser m m som tidigare inte är så väl dokumenterade eller presenterade. Hittills har jag intresserat mej för följande.

 

 

Norra Stäksön

Torpet Ön, banvaktstugan 757 samt bilder på banvallen och flyttblock. Området kommer att bli byggarbetsplats för en ny stadsdel.

 

Ryssgraven

Läs om Ryssgravens historia och se ritningar över den kanal som en gång fanns här.

 

Gamla landsvägen genom Upplands-Bro

Hur gick vägen innan Enköpingsvägen byggdes på 1930-talet? Ännu finns lämningar från landsvägen Stockholm-Bergslagen-Göteborg i vår trakt. Från översikten länkas du till de delsträckor som du vill veta mer om.

 

Resta stenar

Om milstolpar, vägstenar och minnesmärken inom kommunen.

- Tre generationers milstolplägen (pdf)

- Väghållningsstenar (pdf)

- Om väghållningsstenen på Stäksön (pdf)

- Resta stenar i Upplands Bro (pdf)

 

Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro

Visste du att kungen stod lik på Örnäs gård under färden från Norge till Stockholm?

 

Drottning Kristinas väg

En bevarad skogsväg med möjliga anor från både Kristina och Karl XII.

 

Torpen i Aspvik

Läs om Grindtorp, Källtorp, Aspviks krog, Nytorp, Slängan, Skrinhäll, Glädjen, Hagen och dragontorpet Fågelsången. Läs även om ryttarna (kavalleristerna) i Aspvik.

 

Skogvaktartorpet Lilla Draget

En torpplats vid gamla häradsgränsen mellan Bro och Häbo.

 

Mina vandringar och föreläsningar

 

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan upprättad 2011-11-24, reviderad 2016-09-23.