upplandsbroforskning

Ulf Björkdahls hembygdsforskning    i Upplands-Bro


Min forskning fokuserar på platser och annat som tidigare inte är så väl dokumenterade eller presenterade. Hittills har jag intresserat mej för följande.

Kungens äng i Kungsängen (pdf)

Korsängens historia fram till 1900 samt bakgrunden till ortnamnet Kungsängen.


Norra Stäksön

Ön-torpet, banvaktstugan 757, bilder på banvallen och flyttblock.


Ryssgraven

Ryssgravens historia, ritningar över kanalen som en gång fanns.


Gamla landsvägen genom Upplands-Bro

Hur gick vägen innan Enköpingsvägen byggdes på 1930-talet? Ännu finns lämningar från den urgamla landsvägen Stockholm-Bergslagen-Göteborg i vår trakt. Klicka på rubriken för en översikt. Vägen beskrivs närmare i min bok "Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro", utgiven 2018. Kostar 80 kr, kan köpas på biblioteken i Kungsängen och Bro.

Kompletteringsartiklat:

En djärv hypotes om en gammal väg genom Kungsängen (pdf-fil)

Om den äldsta landsvägen genom Tibble by (pdf-fil)


Resta stenar

Om milstolpar, vägstenar och minnesmärken inom kommunen.

    -  Tre generationers milstolplägen (pdf)            

    -  Väghållningsstenar (pdf)

    -  Om väghållningsstenen på Stäksön (pdf)

    -  Resta stenar i Upplands Bro (pdf)


Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro

Visste du att kungen stod lik på Örnäs gård under färden från Norge till Stockholm?


Drottning Kristinas väg

En bevarad skogsväg med möjliga anor från både drottning Kristina och Karl XII.


Torpen i Aspvik

Läs om Grindtorp, Källtorp, Aspviks krog, Nytorp, Slängan, Skrinhäll, Glädjen, Hagen och Fågelsången. Läs även om ryttarna (kavalleristerna) i Aspvik.


Skogvaktartorpet Lilla Draget

En torpplats i djupa skogen vid gamla häradsgränsen mellan Bro och Håbo.


Skysta sågkvarn (pdf)

En torpplats tillika sågkvarn i Kristersberg på Önsta-Skystas tidigare ägor.


Torpet Svartbäck (pdf)

Vad man kan finna om ett torp som försvann för mer än 300 år sedan.


Urgammalt gränsröse i Kalmarsand i fara (pdf)

Håbo kommun vill flytta ett röse med möjliga rötter i de gamla folklanden.


Flygkraschen vid Kungsängens skola 1952 (pdf)

Om en dramatisk händelse.


Pälsdjursfarmen i Kungsängen (pdf)

Om räv- och minkgården i Tibble under 1930-talet.


Torpet Draget vid Lillsjön i Håbo (pdf)

Om ett torp som bytte härad.


Torparna på Tibbleängen

Om torpen Hagtorp, Hagnäs, Norrboda och Pettersberg. Bok, se nedan.

Bok om Torparna på Tibbleängen


Om vad som döljer sig bakom namnen Hagtorp, Hagnäs, Norrboda och Pettersberg, i Kungsängen. Utgiven i juni 2020. 60 sidor.


Boken kostar 75 kr (ev porto tillkommer) och kan köpas på biblioteken i Kungsängen och Bro. Eller direkt av författaren.


Boken Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro


Beskriver Enköpingsvägens historia genom kommunen, utgiven i feb 2018. 56 sidor.


Boken kostar 80 kr och kan köpas på biblioteken i Kungsängen och Bro. Eller direkt av författaren.


Sidan upprättad 2011-11-24, reviderad 2020-10-22.